Check-in Průvodce

Jak získat přístup k vašemu pokoji a zahájit váš pobyt
Do našeho hotelu se dostanete jednoduše, postupujte krok za krokem dle obrázku.
1. krok
Přistupte ke vchodovým dveřím hotelu, kde je umístěn kódový zámek. Na těchto dveřích uvidíte kódový display, který slouží k zadání kódu pro vstup do hotelu.
2. krok
Dotkněte se vyznačeného místa na displayi a podržte prst na této oblasti. Po chvíli podržení by měl display rozsvítit. Tímto způsobem aktivujete display, aby byl připraven na další kroky.
3. krok
Zadejte kód, který jste od nás obdrželi. Na displayi se objeví pole, kam budete moci zadat váš osobní kód. Po zadání kódu stiskněte křížek (#), abyste potvrdili zadaný kód. Pokud jste kód zadali správně, uslyšíte zprávu "Unlocked", což znamená, že jste úspěšně ověřili svou totožnost. Nyní stačí zatáhnout kliku dveří až do úplného konce, což povede k otevření dveří do hotelu. 
4. krok
Po otevření dveří pokračujte na konec chodby v přízemí. Na konci chodby po pravé straně uvidíte schránku. Schránka je místo, kde jsou uloženy klíče k pokojům pro hosty.
5. krok
Aktivujte display pomoci dotyku a zadejte pin od schránky. Rozsvítí se jedna ze schránek, tu otevřete v ní naleznete klíč od vašeho pokoje. Podle čísla na klíčích naleznete svůj pokoj

1 – 3 přízemí
4 – 6 první patro
7 – 8 druhé patro
Villa Jinonice v Praze
SARDO GROUP s.r.o.
IČ: 27889017
Rezervace
722 633 122
Rezervace online
tur22@volny.cz
© 2024 Villa Jinonice | Praha. Všechna práva vyhrazena